Diensten

Waals Bouw & Beheer

  • Het verlenen van diensten, buiten dienst- betrekking, voor het tot stand brengen van bouwwerken namens een opdrachtgever.
  • Het zelfstandig verrichten en uitvoeren van bouwwerkzaamheden.
  • Het in opdracht aannemen en tot stand brengen van bouwwerken.
  • Het op eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren van bouwwerken.